Právní poradenství

Vedoucí pracovníci naší společnosti mají právnické nebo finanční vzdělání.

Kromě všeobecné odborné kvalifikace mají rozsáhlé know-how v oblasti provozování pečovatelských společností.

V případě potřeby lze například připravit vzorové pracovní smlouvy podle zvláštních požadavků zákazníka, revidovat a znovu sjednat nájemní a leasingové smlouvy nebo optimalizovat firemní struktury.

Odborné posudky nabízíme při restrukturalizaci pečovatelských společností prostřednictvím insolvence ve vlastní správě. Pokud jde o řízení podniku, disponujeme zkušenostmi s daňovou optimalizací i organizační strukturou.

Jak můžeme pomoci?