Prozatímní řízení

Často dochází k neočekávaným situacím, kdy jeden nebo dokonce několik manažerů náhle selžou.

Nalezení dobré náhrady vyžaduje čas. Jsme schopni pomoci v krátké době.

Na základě našich vlastních zkušeností s převzetím pečovatelských společností v kritických situacích můžeme v krátké době nastoupit jako výkonný ředitel, vedoucí zařízení nebo PDL pečovatelského zařízení.

Zvláštní pozornost věnujeme úzké koordinaci s majitelem zařízení, zaměstnanci a orgány dohledu a poskytovateli důchodů.

V tomto citlivém poradenském segmentu pracují pouze vlastní manažeři naší společnosti.

CO VÁM CHYBÍ?