Zarządzanie tymczasowe

Często zdarzają się niezamierzone sytuacje, w których jeden lub kilku menedżerów nagle ponosi porażkę.

Znalezienie dobrego zamiennika wymaga czasu. Jesteśmy w stanie pomóc w krótkim czasie.

Bazując na własnym doświadczeniu w przejmowaniu firm opiekuńczych w sytuacjach krytycznych, możemy wkroczyć w krótkim czasie jako dyrektor zarządzający, kierownik placówki lub PDL placówki opieki.

Szczególną wagę przywiązujemy do ścisłej współpracy z właścicielem obiektu, personelem oraz organami nadzoru i emerytami.

Tylko menedżerowie naszej firmy pracują w tym wrażliwym segmencie doradztwa.

Co ci umyka?