Odcisk

VONBERG Personal GmbH
Rosa-Luxemburg-Strasse 11
D-02782 Seifhennersdorf

Tel. +3586-3901220
Fax +3586-3901223
eMail: info@vonberg-personal.de

dyrektor zarządzający
Thomas Oertner | Christoph Voß

HRB 36180 | Sąd Rejonowy w Dreźnie
Miejscem jurysdykcji jest Drezno

Odpowiedzialność za treść
Thomas Oertner | Christoph Voß
Odpowiedzialność za treść
Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.
Odpowiedzialność za linki
Na naszej stronie internetowej treści, takie jak obrazy, informacje i filmy od zewnętrznych dostawców, są wyświetlane za pomocą hiperłączy lub ramek iFrame. VONBERG Personal GmbH nie ma wpływu na te treści, dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Umieszczenie za pomocą hiperłączy lub ramek iFrame nie oznacza akceptacji treści. Za treść osadzonych stron zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. Strony reprezentowane za pomocą hiperłączy lub ramek iFrame zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie, gdy były połączone. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.
Źródła obrazów
O ile nie określono inaczej, prawa do wizerunku należą do VONBERG Personal GmbH, częściowo z tolerowanym użyciem pexels-com i freephotos.cc

prawa autorskie
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.
Uwaga dotycząca internetowego rozstrzygania sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), która jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr jest wywoływalny. Nasz adres e-mail można znaleźć w naszej informacji prawnej. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procesie rozstrzygania sporów.
Informacje o składzie skarg i komisji arbitrażowej (rzecznik praw obywatelskich)
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
D-10006 Berlin

Tel. 0800 3696000
Fax 0800 3699000

eMail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Pytania i wiadomości do info@vonberg-personal.de