Řízení jakosti

Zkoumání orgány dohledu nebylo zcela úspěšné a vy jste obdrželi dlouhý katalog stížností?

Pomůžeme vám s včasnou reakcí, s vypracováním akčních plánů, s koordinací s úřady nebo obecně se zavedením vhodného systému řízení kvality ve vaší pečovatelské společnosti.

Naši manažeři jsou kompetentní pro všechny běžné systémy, mají desítky let zkušeností a byli prověřováni v náročné praxi.

Co potřebuješ?